Patron i historia szkoły

Początek XX wieku —Tomasz Krukowski, właściciel majątku Budziszyn,wystąpił z inicjatywą wzniesienia szkoły w Budziszynku. W tym celu przekazał ziemię, na której miała stanąć szkoła oraz sporządził plan budynku.

Wiosna 1914r. — rozpoczęcie budowy szkoły. 

Lato 1915r.— ukończenie prac. Jesienią 1915r. odbyło się także poświęceniebudynku.

Jesień 1916r.— rozpoczęcie nauki w jednoklasowej Publicznej SzkolePodstawowej.

Pierwszym nauczycielem i kierownikiem placówki był Jasiński, który w Budziszynku pracował tylko rok.

19171924 — na stanowisko kierownika i jednocześnie nauczyciela szkołyzostaje powołany Jan Kulczyński, który położył  zasługi w urządzaniu placówki.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, aż do 1939r. Szkoła przywiązywała ogromną wagę do wychowania patriotycznego dzieci.

1925r.— uruchomienie biblioteki szkolnej z 58 książkami.

19321933— powstaje Spółdzielnia Uczniowska i Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Koło Towarzystwa Popierania Szkół Powszechnych, Koło Młodzieży „Siew”, a w 1934— Koło Młodzieży „Strzelec.”

1930r. szkoła stała się placówką trzyklasową. W skład obwodu szkolnego wchodziło 14 miejscowości: Budziszynek Folwark, Budziszynek Wieś, Budziszyn Folwark, Budziszyn Wieś, Edwardów, Gliczyn, Krześniaków, Mąkosin,Michałów, Pawłówka, Piechocin, Zawady i Andrzejówka.

1935r.— szkoła stała się placówką czteroklasową, w 1937r. Pięcioklasową, a więc szkołą III stopnia.

XII 1939r.— decyzją okupacyjnych władz szkolnych program nauczania zostaje zubożony, liczba godzin zmniejszona podręczniki do historii, geografii i j. polskiego odebrane. Rolę „uniwersalnego” podręcznika spełniało wówczas pismo „Ster.”

1947r.— dzięki kierownikowi szkoły Edwardowi Wiśniewskiemu, placówka została gruntownie wyremontowana.

4.XII.1955r.  -  szkoła została zelektryfikowana.

19641968— przebudowa starego budynku i dobudowanie dwóch mieszkań dla  nauczycieli.

Do 1974r.— szkoła miała status siedmioklasowej.

1974r.— z powodu braku wykwalifikowanych nauczycieli szkoła stała się Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Chynowie.

1981r.— szkoła staje się znów placówką samodzielną, sześcioklasową.

1999r.— kolejna rozbudowa szkoły

2000r.— uroczyste otwarcie najnowszej części szkoły.

2006r.— uroczystość nadania szkole imienia: Kawalerów Orderu Uśmiechu.


Patron Szkoły

 Publiczna Szkoła Podstawowa  w Budziszynku niedawno obchodziła jubileusz 90 lecia istnienia,

z tego też względu postanowiliśmy,  ten zaszczytny fakt  uhonorować nadając jej imię.

 Ale imię wyjątkowe, niebagatelne, które będzie jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne.

 Propozycji patronów było wiele, wybór był bardzo trudny.

 Postanowiliśmy przyjrzeć się działaniom szkoły bliżej zastanowić się nad przewodnią ideą i misją naszej szkoły.

 Doszliśmy do wniosku, iż najważniejsze jest dla nas dobro wychowanków.

 Chcemy, aby nasze pociechy miały szczęśliwe dzieciństwo i były pogodne.

 Stwarzamy im odpowiednie warunku do ich prawidłowego rozwoju, nauki, dbając o ich bezpieczeństwo i zdrowie.

 Indywidualne podejście do dzieci, życzliwość i serdeczność sprawiają, że w naszej szkole czują się doskonale także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Nasi uczniowie mogą zawsze liczyć na nasze zaufanie, zrozumienie i wsparcie w trudnych dla nich chwilach.

 Dobro naszych dzieci jest naszym wspólnym dobrem.

 Naszym przewodnim mottem stało się powiedzenie Matki Teresy z Kalkuty:

 „Nawet rzeczy małe czynimy z wielkim sercem.”

 Promienny uśmiech, szczęście i zadowolenie malujące się na buzi naszych wychowanków to najwspanialsza zapłata za opiekę i trud wychowawczy.

 Wdzięczność dziecka najcieplej  ujawnia się w uśmiechu.

 Nie ma piękniejszego widoku niż promienny i szczęśliwy uśmiech na buźce dziecka.

 Życzliwa i ciepła  atmosfera w naszej szkole sprawia, że wychowankowie są pogodni zadowoleni i uśmiechnięci.

 Dlatego też nasza szkoła jest postrzegana jako szkoła pełna uśmiechów, szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta.

 Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowaliśmy, iż patronem naszej szkoły zostaną Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

 Kawalerowie Orderu Uśmiechu jest to szacowne grono wyjątkowych, wspaniałych osób, którzy reprezentują różne poglądy polityczne, religie, kolor skóry… Wiele ich dzieli. Ale łączy jeszcze więcej

 IDEA CZYNIENIA DOBRA SŁABSZYM, BEZBRONNYM.

 Czynienia dobra poprzez dzielenie się tym co mają:

 SERCEM, WIEDZĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI, TALENTAMI, DOBRAMI  MATERIALNYMI.

 Muszą to być ludzie wyjątkowi, skoro otrzymują nagrodę — odznaczenie z rąk tak uroczego jury, jakim są dzieci.

 Order Uśmiechu to jedyne w świecie odznaczenie nadawane dorosłym przez dzieci, za okazywane im serce, przyjaźń, dobroć i cierpliwość.

 Jedyny order, który zrodził się z pomysłu dzieci, został przez nie zaprojektowany i tylko na ich wniosek może być przyznany.

 To wyraz wdzięczności dzieci i młodzieży za darowane im radość i szczęście.

To dowód, iż najmłodsi obywatele wszystkich krajów świata potrafią zrewanżować się za to, że traktuje się ich po przyjacielsku, okazuje się im serce.
To najszlachetniejszy znak uśmiechniętego słońca, najpiękniejszy symbol miłości do wszystkich dzieci świata.

Ceremonia nadania imienia naszej szkole odbyła się 25 października 2006r.

Jesteśmy dumni z patronów naszej szkoły i staramy się podejmować wszelkie działania w myśl prawdy:

 „Dobroć, jest czymś prostym — być zawsze dla innych, nigdy nie szukać siebie.”