Zajęcia pozalekcyjne

 

      Plan zajęć pozalekcyjnych  i specjalistycznych 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko i mię

Tematyka

Termin                                      

1.

Dzidowska Honorata

Koło matematyczne

Wtorek             13.20 – 14.05

 

2.

Kubicka Ewa

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  (e. wcz.)

Koło artystyczne

Czwartek         13.20 – 14.05

 

Wtorek               7.20 – 7.55

3.

Kleczaj Jarosław

Zajęcia  sportowe

Środa              13.20 – 14.05

4.

Kudła Jadwiga

Zajęcia terapeutyczne/ korekcyjno-kompensacyjne

 

Klub Małego Ekologa (ś)

Poniedziałek    11.40 – 12.25 Środa               14.10 – 14.55

Czwartek          14.10 – 14.55

Czwartek          12.30 – 13.30

5.

Miganowska Monika

Koło - j. angielski

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze (j. angielski)

Poniedziałek    12.30 – 13.15

 

Czwartek          14.10 – 14.55

6.

Grzegorz Pietrzak

Zajęcia umuzykalniające

Środa                  7.20 – 8.00

7.

Pawlak Dorota

Koło historyczne „Krąg”

Zajęcia teatralne

Poniedziałek       7.20 – 7.55

Środa                  7.20 – 7.55

8.

Skrzypczak Dorota

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze (e. wcz.)

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka)

Czwartek          12.30 – 13.15

 

Czwartek             7.40 – 8.20

9.

Smolarek Joanna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski) 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

Środa               14.10 – 14.55

 

Piątek               13.20 – 14.05

Plan zajęć specjalistycznych

Lp.

Nazwisko i mię

Tematyka

Termin                                      

1.

Kudła Jadwiga

Zajęcia rewalidacyjne

 

Wtorek            10.30 – 1130                                            

Środa              12.30 – 13.20     

Piątek               9.40 – 10.40

2.

Musiałowska Anna

Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek   13.00 – 15.00

Czwartek        13.15 – 15.15