Ważne wydarzenia

 W świecie nauki - eksperymenty są ciekawe!

Wiemy o tym, że doświadczenia chemiczne i inne pozwalają dzieciom odkrywać tajemnice nauki i poznać lepiej otaczający nas świat. Ułatwiają zrozumienie nawet trudniejszych zagadnień, pomagają przyswoić określone treści.

Z tego powodu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku odbył się pokaz różnorodnych eksperymentów.

Uczniowie mogli nie tylko obejrzeć, ale także wziąć udział w wybranych badaniach i  przekonać się o ich efektach, a te były imponujące! Wybuchy, pojawianie się ognia, specyficzne zapachy, sprężanie powietrza, uwalnianie helu, działanie propanu to tylko niektóre z nich.

Choć wyznaczone zadania czasami budziły strach, wszyscy poradzili sobie znakomicie. Publiczność była zachwycona. Wspaniale współpracowała z  prowadzącymi, odpowiadając na liczne pytania, sugerując rozwiązania czy wyciągając wnioski.

Zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie to bardzo atrakcyjna forma nauki.

To była świetna zabawa, dzięki której wiele dowiedzieliśmy się o gazach, cieczach, ciałach stałych i ich zachowaniu w określonych warunkach. 

Z pewnością teraz inaczej postrzegamy niektóre zjawiska.

  

"Ojczyzna w sercach się zaczyna"

 Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, jest jednym z  najważniejszych i najpiękniejszych dni świątecznych.

Przypomina o radosnych wydarzeniach, które przyniosły wolność naszej Ojczyźnie.        

14 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Budziszynku uroczyście obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Uczniowie klasy zaprezentowali program artystyczno-muzyczny, upamiętniający ważne wydarzenia historyczne, który opracowała i przygotowała wraz z nimi Pani Joanna Smolarek.

Naszą podróż w przeszłość rozpoczęliśmy słowami wieszcza, Adama Mickiewicza, który z ogromną tęsknotą wspominał ojczyznę.

Wybrane utwory poetyckie, podniosłe słowa pieśni patriotycznych wykonywane przez dzieci oraz komentarz historyczny pozwoliły na ukazanie losów naszego kraju, który żył w  sercach Polaków. Towarzyszyła im zawsze wiara i nadzieja, marzyli o niezależnym państwie. 

Po wielu latach przemocy nadszedł upragniony dzień wolności i niewysłowiona radość. My jednak nie zapomnimy o przeszłości.

Młodzi, ale utalentowani artyści ukazali nam ten fragment historii. Kolejny raz  przybliżyli najistotniejsze momenty drogi do scalenia naszego kraju. 

Swoją postawą i zachowaniem oddali hołd Polsce i wszystkim walczącym w jej obronie. 

Do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery uroczystości przyczyniła się publiczność, zasłuchana w liryczne słowa poetów. 

Szczególnie podniośle zabrzmiały wersy utworu, będące myślą przewodnią i opisujące miłość do ojczyzny: 

"Być może gdzie indziej ....lecz sercu jest droższa,

Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza"…

  

By wokół było czysto

21 września 2016 roku uczniowie wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku pod opieką nauczycieli i wychowawców włączyli się aktywnie w akcję "Sprzątanie świata". Wyposażeni w odpowiedni ekwipunek i rękawiczki wyruszyli różnymi trasami, by oczyścić ze śmieci najbliższą okolicę. Podobnie jak przed rokiem uzbierało się ich niemało. Worki zapełniły się szybko butelkami, puszkami, różnymi papierowymi opakowaniami i szkłem.

 Każda grupa dzieci wykazała się wielkim zaangażowaniem wykonując rzetelnie powierzone jej zadanie. Świadczy o tym ilość śmieci sprzątniętych z dróg i rowów, posegregowanych do odpowiednich worków.

 Choć społeczność lokalna ma świadomość zanieczyszczenia środowiska, nie zawsze stosuje ją na co dzień, co można było zaobserwować podczas porządkowania. Na poboczach jezdni nadal są wyrzucane odpadki. 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to dzień z pewnością wyjątkowy. Jest znakomitą okazją do sięgnięcia po lekturę samemu i zachęcenia do niej innych. 

Z tego powodu, 29 września, grupka uczniów z klas V-VI razem z panią Joanną Smolarek odwiedziła młodszych kolegów, by głośno, starannie i wyraziście przeczytać im bajeczkę edukacyjną pt: "O wiewiórce Łupiskórce". 

Młodzi lektorzy odegrali znakomicie swoje role świetnie naśladując zwierzątka leśne. 

Maluszkom zadano pytania dotyczące lektury, a one poradziły sobie wspaniale z odpowiedziami. Dowiedziały się, że warto dzielić się z innymi, a zło zostanie ukarane. Zaraz po bajce odgadywały chętnie zagadki związane z jesienią i jej darami,  a potem z zapałem wyklejały rysunki plasteliną i bibułą. Były one inspirowane przeczytaną książeczką. 

Pani Monika Wysocka podziękowała starszakom za piękne zaprezentowanie opowieści o wiewiórce i miłą wizytę w przedszkolu. 

Zadowolone dzieci pożegnały czytających z uśmiechem. 

Tego samego dnia odbyło się głośne czytanie dla starszych uczniów. Zaraz po lekcjach chętni udali się do sali nr 5. Spotkanie poprowadziła pani Joanna Smolarek, inicjatorka akcji czytelniczych w naszej szkole. 

Podczas pierwszej części interesująco opowiadała o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza dodając ciekawostki o pisarzu. 

Druga część poświęcona była czytaniu wybranych fragmentów powieści noblisty: "Quo vadis" i "Krzyżaków".  Młodzież chętnie przeniosła się w czasy Nerona i pierwszych chrześcijan oraz poznała losy Zbyszka i Danuśki. 

Obie powieści bardzo podobały się dzieciom, a wybrane urywki lektur czytały z wielkim zaangażowaniem. 

To z pewnością nie było ostatnie zaproszenie do świata wykreowanego przez pisarza, gdyż rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza, a jego utwory są różnorodne i warte poznania. 

 

Ogólnopolski Dzień Misia Książkowego

  

Miś to jedna z ulubionych postaci bajkowych, przedstawionych w literaturze dla młodszych dzieci. 

Niezmiernie sympatyczny bohater obchodzi swoje święto 14 października. Dzień ten ustanowiono Ogólnopolskim Dniem Misia Książkowego. 

Z tego powodu klasa piąta, pod okiem pani Joanny Smolarek, wybrała się do przedszkola, by zaprezentować małym słuchaczom jedną z opowieści o bardzo znanym misiu. Maluchy próbowały zgadnąć, kto to może być i udało im się wspaniale. 

Starsi uczniowie przeczytali im historyjkę o Kubusiu Puchatku i jego wiernych przyjaciołach, mieszkających w Stuwiekowym Lesie. Młodzi lektorzy starali się jak najlepiej oddać uczucia i nastroje zwierzątek, występujących w opowiadaniu. Przekonująco i ciekawie pokazali ich przygody wcielając się w przydzielone role. 

Po wysłuchaniu tekstu dzieci odpowiadały na pytania konkursowe, z którymi świetnie sobie poradziły. Zainspirowane opowieścią podawały propozycje różnych podarunków dla postaci z bajek zaskakując pomysłowością. 

Podczas spotkania wspomniano inne znane misie: Misia Uszatka, Paddingtona, Misia Otto. Przedszkolaki, otoczone opieką przez starsze koleżanki i kolegów, oglądały kolorowe książeczki i przytulały maskotki. Okazało się, że wszystkie misie są bardzo popularne i lubiane. 

Kubuś Puchatek - pluszak przyniesiony przez panią - przygotował dla dzieci smaczną niespodziankę. Zaprosił je na małe co nieco, częstując wszystkich słodkościami. 

Było niezwykle sympatycznie, serdecznie i przyjacielsko. 

Mam nadzieję, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci dzieci.

 

Jubileusz 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku

 

 Jubileusz 100-lecia zainaugurowała msza święta, odprawiona 24 października2016 r. przez proboszcza parafii Drwalew, księdza kanonika Adama Stefaniaka. 

Główną część obchodów uroczystości zorganizowano 25 października w budynku szkoły. Przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły Bożena Wiatrak. Następnie przemawiając do zebranych podkreśliła, że dzisiejsza uroczystość to ważna chwila w znaczeniu miejsca, ale przede wszystkim ludzi tworzących 100-letnią historię szkoły. Zaakcentowała rolę nauczycieli i  wychowawców, uwydatniła sukcesy uczniów oraz realizację obowiązku szkolnego przez każde dziecko, również niepełnosprawne. Powiedziała, że na przestrzeni lat szkoła zmieniła swoje oblicze, jest ważną i nieodzowną częścią społeczności lokalnej, jest dobrze wyposażoną placówką, w której zdobywa się wiedzę w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem środków multimedialnych, realizuje projekty unijne. 

Jubileusz uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów p.t. „Zaczarowana klasa” oraz hymn Order Uśmiechu,  a prezentacja multimedialna przybliżyła historię szkoły od jej powstania do chwili obecnej. 

Zaproszeni goście: Pani Beata Sobocińska Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów, Pani Małgorzata Bochyńska  wizytator Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pana Kazimierz Tomala prorektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  absolwent szkoły,   wspominali kolejne etapy rozwoju szkoły, życzyli sukcesów na przyszłość, zapisywania dalszych długich kart historii, tworzenia niepowtarzalnego klimatu, oraz wielu owocnych przedsięwzięć. 

Jubileuszowe uroczystości zakończyło w dniu 26 października 2016r. ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

  

Ślubowanie pierwszoklasistów 

w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Budziszynku 

W dniu 26 października 2016r. w PSP w Budziszynku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności  recytatorskie  i  wokalne w krótkim programie artystycznym. Występ uczniów spotkał się z bardzo ciepłym  przyjęciem widowni, która nagrodziła ich gromkimi brawami. Tym samym dzieci udowodniły, iż są gotowe, aby stać się pełnoprawnymi uczniami. 

Moment ten został przypieczętowany przez nich złożeniem przyrzeczenia  na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, wzorowymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Aktu pasowania wielkim ołówkiem dokonała pani dyrektor, która życzyła uczniom wielu sukcesów w odkrywaniu tajemnic wiedzy. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali birety, dyplomy i znaczki z logo szkoły. Rodzice obdarowali swoje pociechy  książkami z piękną dedykacją. 

Dla uczniów klasy pierwszej była to niezwykła uroczystość, która z pewnością na  długo zostanie w pamięci każdego z nich. 

Po części oficjalnej rodzice zaprosili wszystkich uczniów na wspaniały poczęstunek.

  

"Kocham Cię, Polsko.....  " 

Święto Niepodległości 

 w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 

Pamięć o wydarzeniach, które odegrały istotną rolę w życiu naszego kraju powinna być pielęgnowana, nadal żywa... 

By przybliżyć młodszym kolegom i koleżankom dzieje naszej Ojczyzny, uczniowie klasy V i VI, pod kierunkiem pani Joanny Smolarek, zaprezentowali program artystyczny,  ukazujący fragment historii Polski. 

Motywem przewodnim było dążenie narodu polskiego do wolności, przywrócenia państwa i tożsamości. 

Wspomniane fakty i przełomowe momenty obrazowały determinację i nadzieję na odzyskanie niepodległości. To one, skrywane w sercach Polaków, dodawały otuchy i zachęcały do walki, kiedy Polski nie było na mapie Europy. 

Uroczysty nastrój akademii podkreślały utwory poetyckie, recytowane przez młodzież oraz pieśni patriotyczne. 

Występ uczniów uwieńczyły słowa: Polska jest pięknym krajem, naszą Ojczyzną, którą należy kochać i szanować nie tylko za jej wyjątkowość, ale tak, po prostu.

 

O prawach dziecka w Publicznej  Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  Budziszynku

 

20 listopada 2016 roku minęła 27 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Tego dnia już po raz trzeci obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji w  Publicznej  Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  Budziszynku przypomniano dzieciom, że mają swoje prawa zawarte w KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA i należy ich zawsze przestrzegać. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapoznali  koleżanki i kolegów z prezentacją multimedialną poświęconą prawom dzieci. Ogłoszony został również konkurs plastyczny związany z  omawianą tematyką. Na prace dzieci czekamy do końca listopada.

 

W świątecznej atmosferze

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dzieci, pod kierunkiem pani Doroty Cwyl, wystawiły jasełka, wprowadzając wszystkich oglądających w magiczny, niezwykły nastrój. Odpowiednie stroje, czarująca melodia kolęd okazały się wspaniałym uzupełnieniem tematyki, poruszonej w występie uczniów. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi oklaskami. 

Kontynuacją i podtrzymaniem tradycji świątecznych było zorganizowanie wspólnej wigilii przez rodziców. Dyrektor szkoły, rozpoczynając to wyjątkowe i uroczyste spotkanie złożyła zebranym świąteczne życzenia. 

Oprócz pięknie nakrytego stołu, opłatka, wspaniałych postnych dań, światełek na choince   i muzyki kolęd było coś jeszcze: wyjątkowa, serdeczna atmosfera, promieniująca od dzieci, piękne, świąteczne życzenia i ta niezwykła magia świąt.

 

Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku

Są osoby, które ogromnie kochają nawet starsze dzieci i swoją miłość, szacunek dla nich okazują niejednokrotnie. Ustanowiono też dni, które uznano za wyjątkowe - to święto właśnie dla nich. Tymi uwielbianymi przez wszystkich wnuków, najbliższymi sercu zaraz po rodzicach, są Babcia i Dziadek. 

21 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Budziszynku miała miejsce uroczystość, zorganizowana z myślą o starszych członkach rodziny. 

Przedszkolaki wraz z uczniami młodszych klas, przygotowane przez wychowawców, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki podkreślające, jak ważną rolę odgrywają Dziadkowie w ich życiu. Grupa przedszkolna zaprezentowała także swoje umiejętności taneczne. 

Składając najlepsze życzenia dzieci wręczyły swoim najbliższym laurki i drobne upominki. Niejedna Babcia otarła łzy ze wzruszenia, a Dziadek wyjmował przygotowane wcześniej cukierki. 

Następnie dyrektor szkoły złożyła Gościom serdeczne życzenia  i zaprosiła w imieniu rodziców na słodki poczęstunek. 

Była to wspaniała okazja, by w rodzinnym gronie świętować z solenizantami. Uśmiechnięte babcie i zadowoleni dziadkowie podziękowali gorąco za miłe niespodzianki. Na ich twarzach malowała się radość i szczęście. 

Uwieńczeniem uroczystości była zabawa karnawałowa dla wszystkich. Chętnych do tańca nie brakowało.

 

Pomóż innym przytulić misia 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku po raz pierwszy przyłączyła się do akcji pomagania innym. 

"Twój miś może zostać ratownikiem" to hasło patronujące przedsięwzięciu, którego pomysłodawcą jest Pani Marta Lewandowska. Polega ono na przekazaniu swojego misia na rzecz najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Zostanie on Ratownikiem, podarowanym poszkodowanemu dziecku przez strażaka, by w trudnej bądź nieszczęśliwej sytuacji być wsparciem i przyjacielem. 

"Misie Ratownisie" mają do spełnienia ważną, terapeutyczną rolę - będą nieść pomoc pokrzywdzonym. 

Pluszaki, przyniesione przez uczniów naszej szkoły, zostaną dostarczone do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Są już gotowe do podjęcia działań.

 

Korowód uśmiechniętych słoneczek w Budziszynku

21 września to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Z tej okazji uczniowie Publicznej szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku uczcili swego patrona maszerując ulicą w radosnym korowodzie. Każde dziecko niosło uśmiechnięte żółte słońce machając nim wesoło. W ten sposób nasza szkoła włączyła się we wspólne przedsięwzięcie wszystkich szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Radosne żółte słoneczka symbolizują pogodę ducha wszystkich dzieci, a dorosłych zachęcają, by jak najczęściej wywoływali uśmiech na każdej dziecięcej buzi.

Tego dnia również pogoda nam dopisała, dzięki czemu, wesołemu marszowi przez cały czas towarzyszyło słońce. Wszystkim życzymy dużo uśmiechu na co dzień!    

  

Urodziny Kubusia Puchatka w PSP w Budziszynku  

14 października 1926 roku wydana została książka pt. „ Kubuś Puchatek”.

 89 urodziny Kubusia Puchatka obchodzono w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku. Dzieci z oddziału przedszkolnego przybyły do szkoły z pluszowymi misiami. Sala pięciolatków zamieniała się w Stumilowy Las. W oddali słychać było muzykę z „Misiowego Radia”. Wszyscy brykali i podjadali „małe co nieco”. Były konkursy i zabawy oraz tort bezowy z owocami, przekładamy puszystym kremem. Ileż było uciechy przy przygotowywaniu tego smakołyku! Później STO LAT, życzenia i podarunki. A kto zna Misia, dobrze wie, że dużo radości sprawia mu nie tylko przyjmowanie prezentów, ale również dawanie. Dzieci otrzymały od niego pyszny miód z dołączonym listem. Jaka była jego treść? To tajemnica, znają ją tylko uczestnicy imprezy. W tracie uroczystości wszyscy mieli okazję poznać bliżej książkowego misia i jego przyjaciół, dzięki prezentacji multimedialnej pt. „Narodziny Puchatka”. Podróż palcem po mapie Stumilowego Lasu dała możliwość poznania wszystkich zakamarków tego niezwykle magicznego miejsca. Dzień urodzin Kubusia Puchatka to niezwykły dzień, wypełniony uśmiechem, żartem i dobrą zabawą. Było bardzo miło i smacznie.

   

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BUDZISZYNKU

15 października 2015 r.  spotkał się z uczniami naszej szkoły policjant asp. Grzegorz Górka z Posterunku Policji w Chynowie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu, w przedszkolu, w szkole oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy dziecko „zaczepia” osoba dorosła, gdy zauważy groźnego psa, itp. Dużym zainteresowaniem u dzieci cieszyło się umundurowanie i wyposażenie policjanta. Za spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy, dzieci bardzo gorąco podziękowały Policjantowi. 

 

" Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości..." - Józef Piłsudski 

Ojczyzno! Pamiętamy... 

      11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Odzyskanie niepodległości sprawiło, że nasza Ojczyzna, po tylu latach cierpienia, była znowu wolna. Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono na pamiątkę tego zdarzenia, wyrażając szacunek dla przeszłości i dawno minionych zdarzeń. 

               My wszyscy mamy zachować je w pamięci i oddać należną cześć - czynimy tak, po dziś dzień. 

               Z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ważnego wydarzenia zapisanego na kartach historii, uczniowie klasy czwartej i piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku zaprosili na uroczystość upamiętniającą ten dzień. Spotkanie z przeszłością, które odbyło się 10 listopada, miało przybliżyć istotne momenty z dziejów naszego narodu.               

                Występ rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego przez społeczność szkoły. Następnie zebrani obejrzeli przedstawienie, osnute na motywach  historycznych pt: "Barwy naszej ojczyzny", przygotowane pod kierunkiem pani Joanny Smolarek.  Było ono ilustracją walki narodu polskiego z zaborcami, podkreślającą wiarę i nadzieję.

Polaków na wolność i zrzucenie jarzma niewoli. Poszczególne sceny programu artystycznego odwoływały się do niezapomnianych wydarzeń historycznych: powstania listopadowego w 1830 roku, powstania styczniowego w 1863 roku, kolejnych zaborów Polski w latach: 1772, 1793, 1795, I wojny światowej 1914-1918 oraz 11 listopada 1918 roku.

               Ukazanie momentu podziału ziem polskich przez Rosję, Prusy i Austrię, w które wcieliły się uczennice klasy IV oraz zdejmowanie dziewczynce, uosabiającej Polskę, korony z orłem, a założenie korony cierniowej i skucie łańcuchami to najbardziej poruszające i wymowne fragmenty części artystycznej.

               Podczas spektaklu nawiązano także do zachowania obrazu ojczyzny w sercach Polaków i pielęgnowaniu myśli o jej wyzwoleniu poprzez wpajanie dzieciom miłości do kraju. Zobrazowanie słowem i gestem dziejów naszego narodu, zaakcentowanie faktu odzyskania niepodległości ukoronowaniem i oswobodzeniem uczennicy - Polski sprawiło, że nawet najmłodsi uczniowie oglądali inscenizację z ogromnym zaciekawieniem. Daty historyczne, pojawiające się na tabliczkach, miały pomóc młodszym dzieciom w zapamiętaniu istotnych zdarzeń.

               Młodzi artyści wspaniale odegrali powierzone im role, wprowadzając odpowiedni nastrój tamtych dni. Z szacunkiem opowiedzieli o drodze Polski do wolności, która nie była łatwa.

               Odpowiednie stroje i przebrania oraz charakterystyczne rekwizyty dopełniły całości. Uwieńczeniem uroczystej akademii były miłe słowa podziękowania od pani dyrektor, za pracę i trud włożony w przygotowanie występu.

               Taka interpretacja wybranych momentów naszej historii bardzo podobała się publiczności, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.

                 

ANDRZEJKI w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku  

Kultywując tradycje i obrzędy ludowe związane z wigilią św. Andrzeja, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Budziszynku zorganizował zabawę andrzejkową, podczas której świat rzeczywisty połączony został z magicznym światem czarów i wróżb. Główną atrakcję stanowiły wróżby andrzejkowe przygotowane i przeprowadzone przez uczniów  klas V i VI.  Każdy mógł przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, wywróżyć sobie imię przyszłego męża lub żony, zjeść ciasteczko z wróżbą, powróżyć sobie z kubeczków, wylosować zawód, a także dowiedzieć się, co go czeka w najbliższej przyszłości. Od stolików z wróżbami nikt nie odchodził ze smutną miną, wszyscy byli bardzo radośni i  świetnie się bawili. Uczniowie mieli również okazję potańczyć i pobawić się przy rytmach muzyki współczesnej. Zadowoleni uczestnicy zabawy andrzejkowej wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

 

"5 złotych minut .....życie w naszych rękach"

3 grudnia 2015 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziszynku im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku pod opieką nauczycieli wybrali się na charytatywny koncert mikołajkowy. Na warszawskim Torwarze zgromadziło się wiele młodych ludzi, dzieci. Wszyscy z ochotą wzięli udział w tym wydarzeniu. Publiczność mogła wysłuchać i obejrzeć wielu znanych wykonawców. Wśród nich znaleźli się: Sound'n'grace, Sarsa, Monika Lewczuk, Najlepszy Przekaz W Mieście, Pamela Stone. 

Ważnym momentem koncertu był konkurs, rozegrany między czterema szkołami. Ich przedstawiciele ubiegali się o zwycięstwo prezentując zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas rywalizacji grup można było dowiedzieć się wiele o zasadach postępowania ratujących ludzkie życie. Dzieci poznały sześć kroków, które należy wykonać, by skutecznie pomagać potrzebującym. 

Widzowie zachwycali się popisem umiejętności Macieja Pola, który oczarował obecnych swoim pokazem. To było coś niesamowitego. 

Uczniowie mieli możliwość pobawić się w rytmach zumby i podziwiać różnorodność efektów laserowych. Obecnych odwiedził także Święty Mikołaj. 

Uczestnikom ogromnie podobał się zarówno koncert artystów, jak i inne atrakcje. 

To kolejny udany wyjazd z okazji Mikołajek. Dzieci uśmiechnięte i zadowolone dzieliły się wrażeniami z koncertu. Wszyscy uznali, że warto wybrać się ponownie i przeżyć wiele niezwykłych emocji. To było niezapomniane wydarzenie, wartościowe i pouczające. Treści edukacyjne zostały ciekawie połączone z rozrywką i zabawą.

Świadomość i umiejętność udzielania pomocy innym mogą przydać się każdemu.

 

Starsi – młodszym: „ Proszę mnie przytulić”.... 

25 listopada to bardzo ważna data, szczególnie dla przedszkolaków. Tego dnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia - święto ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę pojawienia się i wyprodukowania tej zabawki dla dzieci.

Z tej okazji uczniowie klasy czwartej i piątej, pod kierunkiem pani Joanny Smolarek, przygotowali program artystyczny dla najmłodszych dzieci, uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku.

Był to montaż słowno – muzyczny, oparty na utworach z misiami w roli głównej.

Młodzi artyści zaprezentowali wspaniałą opowieść o jednej z najważniejszych wartości w życiu człowieka: przyjaźni. Znakomicie odegrali swoje role wcielając się w postacie różnych zwierzątek, bohaterów utworu Przemysława Wechterowicza pt: „ Proszę mnie przytulić”.

Przedszkolaki i zerówiaczki, zaproszone na występ, odgadywały także zagadki i odpowiadały na pytania, związane ze wspomnianą maskotką.

Na zakończenie jedna z uczennic wykonała piosenkę w języku angielskim. Jej bohaterem był...  mały, pluszowy przyjaciel wszystkich maluchów.

Zgromadzona publiczność nagrodziła starszych kolegów głośnymi brawami. Część artystyczna bardzo się podobała, a zachwyceni widzowie postanowili zatrzymać te chwile.

Wspólne zdjęcia młodszych i starszych uczniów naszej szkoły są wspaniałą pamiątką tego wydarzenia. Świadczą o tym, że wystarczy trochę dobrych chęci, a niespodzianka dla przedszkolaków uda się znakomicie, o czym świadczyły uśmiechnięte buźki najmłodszych.

Było to już drugie spotkanie przedszkolaków z literaturą piękną, przygotowane przez uczniów klas starszych.

Pierwsze miało miejsce 29 września 2015 roku.

Dzień Głośnego Czytania to znakomita sposobność, by pokazać dzieciom w wieku przedszkolnym, że kontakt z książką może być ciekawą przygodą.

Tego zadania podjęli się uczniowie klasy czwartej pod opieką pani Joanny Smolarek. Zaprezentowali oni młodszej braci uczniowskiej odpowiedni repertuar wierszy, ukazujących piękno jesieni. Były to utwory o różnorodnej tematyce, opisujące przyrodę w ciekawy, czasem zabawny sposób.

Kulminacyjnym momentem programu artystycznego była zabawa z dziećmi podczas piosenki, śpiewanej po angielsku przez jedną z uczennic. Podczas tańca przedszkolaki świetnie się bawiły. Próbowały razem z dziewczynką śpiewać w obcym języku kolejne literki z alfabetu oraz poznały nowe słowa, dotyczące wspomnianej pory roku.

Pani z przedszkola podziękowała serdecznie w imieniu wychowanków za edukacyjnie spędzony czas i wspaniałą niespodziankę dla nich. Przedszkolaki pomachały radośnie na pożegnanie.

 

W świątecznym nastroju 

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen niezwykłej magii. By ją poczuć, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku odbył się konkurs szkolny: " Sala lekcyjna w świątecznej szacie", zorganizowany przez  Samorządu Uczniowski. Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich klas naszej szkoły, oraz przedszkolaki. Uczestnicy mieli trzy tygodnie na wykonanie różnych elementów dekoracji, ozdób świątecznych i przygotowanie wystroju swojej sali. Zaangażowanie było ogromne i przerosło oczekiwania wychowawców klas. Uczniowie  wykazali się niesamowitą pomysłowością i kreatywnością. Stworzyli wiele ciekawych i niebanalnych ozdób, które pojawiły się w klasach tuż przed rozstrzygnięciem konkursu.

7 grudnia cała szkoła przystroiła się w świąteczne szaty. Każda z sal wyglądała przepięknie, ubrana w śnieżne, brokatowe stroje - zachwycając różnorodnością i atrakcyjnością. Jurorzy mieli naprawdę trudny wybór, ponieważ wykonane dekoracje prezentowały się wspaniale.

Laureatami zostali uczniowie klasy IV (sala nr 7), otrzymali nagrody w postaci maskotek - małych, uroczych mikołajków, zaś pozostali uczestnicy - słodycze, by docenić ich trud i zaangażowanie w rywalizacji.

Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za udział w konkursie.

  

Uczniowie z Budziszynka z kiermaszem w Chynowie 

Dnia 17 grudnia 2015r. w Domu Kultury w Chynowie pojawiły się uczennice klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku wraz z opiekunami, aby zaprezentować piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Wystawione zostały rękodzieła przygotowane przez wszystkich uczniów szkoły wraz z ich rodzicami. Wśród estetycznie wykonanych prac znalazły się m. in. złote i srebrne choinki z makaronu, stroiki pachnące lasem, błyszczące bombki na stojakach, ręcznie malowane gipsowe aniołki, szopki i choinki, a także różnorodne wiszące ozdoby choinkowe.

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości, którzy chętnie kupowali oryginalne bożonarodzeniowe dekoracje. Wszyscy podziwiali kreatywność i zacięcie artystyczne wykonawców. Całej społeczności szkolnej z Budziszynka bardzo zależało na powodzeniu  tej przedświątecznej akcji, gdyż uzyskane pieniądze mają stanowić wkład w budowę nowego boiska szkolnego. Kiermasz zakończył się sukcesem – przygotowane dekoracje zostały sprzedane, a szczęśliwi z tego powodu uczniowie serdecznie dziękują wszystkim szczodrym nabywcom.

 

Jasełka w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 

Grudniową tradycją wielu szkół są coroczne Jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku    w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku. 22 grudnia 2015 roku o godz. 11. 00 zebrali się: Pani Dyrektor Bożena Wiatrak, nauczyciele, uczniowie i przedstawiciele rodziców. Scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, zaś o dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni, młodzi aktorzy i wokaliści. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historie Maryi, Józefa oraz ich  Dzieciątka. Tym razem jednak w oryginalnej bajkowej odsłonie. Do Jezuska przybyli: Kopciuszek niosący w darze złoty pantofelek, Jaś i Małgosia z koszyczkiem pełnym pierników, Czerwony Kapturek z miodem i rogalikami oraz Calineczka  z bukietem orzeźwiających kwiatów. Główne postaci Jezusa i Maryi odegrali niezwykle zdolni: Liliana Wichniewicz i Cyprian Napirzyński. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami. Dzieciątko po wizytach zacnych Gości utulone zostało do snu przez Maryję przepięknym jej wykonaniem Lulajże Jezuniu. Widzowie  nagrodzili występ gromkimi brawami. Pani Dyrektor w imieniu gości, podziękowała małym wykonawcom i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BUDZISZYNKU 

Są takie dwa dni, 

Jedyne dni w roku.

To święto Babci i Dziadka. 

Łza się kręci w oku. 

Więc dla Babci słońce mamy

I całuski dla Dziadziusia,

Dziś życzenia wnuczek składa

I piosenkę śpiewa wnusia.

 

21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – to dni piękne i wyjątkowe, ważne w życiu każdej Rodziny. 

Wtedy chcemy szczególnie okazać, jak bardzo ich kochamy, doceniamy za troskliwość i czułość, obdarzamy szacunkiem. 

Serdeczność, życzliwość, słowa pełne miłości, kierowane do Babć i Dziadków, są wyrazem naszej ogromnej sympatii, a własnoręcznie wykonane upominki – formą podziękowania. 

23 stycznia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli Babcie i Dziadkowie. Zaproszeni Goście z przyjemnością obejrzeli występ, przygotowany z myślą o nich. Słowa piosenek i teksty wierszyków przypomniały im dzieciństwo i młodość. Dzięki dzieciom odbyli sentymentalną podróż do dawnych czasów, kiedy to oni byli mali. Niejedna osoba nie potrafiła ukryć wzruszenia.

Mali artyści z urokiem i zaangażowaniem recytowali utwory, opowiadające o roli Babci i Dziadka w ich życiu. Wyrażali swoje gorące uczucia i podkreślali wdzięczność za cierpliwość, opiekuńczość i dobroć serca, okazywane im każdego dnia. Wspaniale zaprezentowali się przed widownią.

Uwieńczeniem części artystycznej były najserdeczniejsze życzenia, skierowane do Najbliższych i „Sto lat”, zaśpiewane przez społeczność szkolną.

Dyrektor szkoły, podziękowała wszystkim za przybycie i dołączyła się do życzeń dzieci. W imieniu rodziców i wnucząt zaprosiła zgromadzonych na słodki poczęstunek. Podczas niego dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom laurki i samodzielnie zrobione podarunki. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Tuż po zakończeniu części artystycznej, przygotowanej przez wychowawczynie przedszkola i nauczycielki klas młodszych, rozpoczęła się zabawa karnawałowa. W rytmach różnorodnej muzyki bawiły się trzy pokolenia: dzieci, rodziców i dziadków. Było gwarno i wesoło. Uśmiechy na twarzach tańczących potwierdzały dobre humory. 

To były niezwykłe chwile, które na długo pozostaną we wspomnieniach.

 

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".

To hasło towarzyszyło przedstawieniu teatralnemu, które przygotowali i zaprezentowali, pod kierunkiem p. Doroty Pawlak, uczniowie klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku.

Występ dzieci był podsumowaniem projektu rządowego ,,Książki naszych marzeń" realizowanego w naszej szkole, którego głównym celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Przedstawienie w nieco humorystyczny, lecz pouczający sposób ukazało problem braku zainteresowania czytelnictwem oraz poszanowania książek wypożyczanych z biblioteki. W spektaklu pojawiły się różnorodne postacie: Hania, dziewczynka systematycznie korzystająca z biblioteki, dwóch niegrzecznych i nie dbających o wypożyczone książki chłopców, Jacek i Marek oraz bohaterowie znanych lektur - Pinokio, Kot w Butach, krasnoludek, sierotka Marysia, Kopciuszek i Czerwony Kapturek.

Przedstawienie uświadomiło uczniom potrzebę czytania książek, które mają ogromny wpływ na rozwój intelektualny oraz poszerzanie zainteresowań.


X Międzyszkolny konkurs o Unii Europejskiej

Dzień 5 maja jest celebrowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Z tego też względu w tym dniu, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku odbył się X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pn. „Młodzi Europejczycy”. Uczniowie, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i państwami do niej należącymi mieli możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych Gminy Chynów, którym nieobca jest tematyka związana z Europą i Unią Europejską. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i doskonałą znajomością zagadnień unijnych.

Laureatami konkursu zostało 3 uczniów, którzy uhonorowani zostali nagrodami książkowymi i dyplomami.

Pierwsze miejsce zajął Gabriel Ozga z PSP w Budziszynku, miejsce drugie zajął Kamil Złotkowski z ZS-P w Chynowie, trzecie miejsce zajął Przemysław Bogdan z ZS-P w Chynowie.

Jury przyznało również 3 wyróżnienia w konkursie w postaci nagród książkowych i dyplomów, które otrzymały: Klaudia Orzechowska z PSP w Pieczyskach, Kamila Stelmasiak z PSP w Pieczyskach oraz Weronika Gwardys z PSP w Budziszynku. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

 

„ Dzisiaj największym bogactwem Ziemi są ludzie, a wśród nich - TY.  Pomyśl o tym.”

Pod takim hasłem uczniowie klas I – IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 22 kwietnia 2016 r. zaprezentowali przedstawienie, w którym uświadomili, iż to od nas wszystkich zależy jak będzie wyglądał krajobraz wokół nas, jak ważna jest segregacja odpadów, oszczędzanie energii i dbanie o środowisko naturalne. Po obejrzeniu występu, wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami poszli porządkować tereny otaczające szkołę. 

 

 

7 kwietnia 2016r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku udali się z wizytą do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce.

W bibliotece spotkali się z ciepłym i życzliwym powitaniem. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów bibliotecznych, procesem wypożyczania książek. Poznali klucz, według którego umieszcza się książki w poszczególnych działach. Dowiedzieli się również jaką drogę musi przebyć książka zanim trafi na półkę. Z zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, dzielili się wrażeniami na temat przeczytanych książek, rozwiązywali krzyżówkę. Z ogromnym zainteresowaniem przeglądali książki dla dzieci i młodzieży.

Wycieczka do biblioteki dostarczyła uczniom wielu informacji, ale także zadowolenia i satysfakcji. Każdy uczeń wyszedł stamtąd z uśmiechem na twarzy i drobnym upominkiem, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci do tego magicznego miejsca.

  

„Nauczmy się na pamięć tego kraju...”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku uroczyście obchodzono 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja - dokumentu, który odegrał ogromną rolę w dziejach Polski. 

Uczniowie klas V i VI zaprezentowali zgromadzonym program artystyczny pt: „Nauczmy się na pamięć tego kraju”.

Przenieśliśmy się na chwilę do XVIII wieku, by przyjrzeć się bliżej wydarzeniu. Na naszych oczach chłop  zrównał się z panem, mieszczanin ze szlachcicem, a król złożył przysięgę uznając wielkość konstytucji.

Słowa poetów, wypowiedziane podczas przedstawienia, ukazywały miłość do ojczyzny, poczucie patriotyzmu, a także rolę tej decyzji i jej wartość dla kolejnych pokoleń.

Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 

XI Gminny Konkurs Ekologiczny w Budziszynku pod hasłem

„ Z ekologią za pan brat”

XI  Gminny Konkurs Ekologiczny  pod hasłem „ Z ekologią za pan brat” odbył się  09 czerwca 2016 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu   w Budziszynku. Konkurs tradycyjnie skierowany był do uczniów klas  II i III szkół podstawowych gminy Chynów . Otaczające nas środowisko, podlegając ciągłej presji działalności ludzkiej, ulega stałym, na ogół niekorzystnym zmianom. Zmiany te mają niestety charakter nieodwracalny. Coraz trudniej możemy w naszym otoczeniu znaleźć miejsca bez piętna szkodliwej cywilizacji – świat staje się w coraz większym stopniu dziełem człowieka nie natury.  Stąd wynika konieczność zainteresowania najmłodszych ochroną przyrody, zrozumienia przez nich potrzeby zachowania, w jak największym zakresie naturalnych, zdrowych zasobów naszej planety, jako całości   i najbliższego otoczenia jako naszego „ domu ”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy  o środowisku przyrodniczym i sposobach jego ochrony.

W finale konkursu uczestniczyło 11 uczniów z 6 szkół, którzy wykazali się dużą wiedzą na temat otaczającego ich środowiska przyrodniczego, zmian dokonywanych pod wpływem działalności ludzkiej oraz znaczenia jego ochrony dla przyszłych pokoleń. Poziom wiedzy uczestników konkursu świadczy o dużym zaangażowaniu nauczycieli w propagowanie idei  ekologicznych.  Ochrona środowiska jest na szczególnym miejscu w procesie dydaktyczno-wychowawczym w tych szkołach.

Laureatami  tegorocznej edycji konkursu zostali uczniowie: I miejsce – Cecylia Siemińska  (PSP – Sułkowice ),  II miejsce – Daniel Zielenkiewicz  ( PSP Chynów ),     III miejsca  - Przemysław Szturemski ( PSP Chynów ) i Kinga Kucharska ( PSP – Drwalew ) . Ponadto wyróżniono: Piotra Zelmana ( PSP – Budziszynek ) i Jakuba Kurzepę ( PSP – Zalesie ). Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

 

By wokół było czysto 

Dbajmy o piękno wokół nas i uczmy tego najmłodsze pokolenia. 

21 września 2016 roku uczniowie wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku pod opieką nauczycieli i wychowawców włączyli się aktywnie w akcję "Sprzątanie świata". Wyposażeni w odpowiedni ekwipunek i rękawiczki wyruszyli różnymi trasami, by oczyścić ze śmieci najbliższą okolicę. Podobnie jak przed rokiem uzbierało się ich niemało. Worki zapełniły się szybko butelkami, puszkami, różnymi papierowymi opakowaniami i szkłem.

Każda grupa dzieci wykazała się wielkim zaangażowaniem wykonując rzetelnie powierzone jej zadanie. Świadczy o tym ilość śmieci sprzątniętych z dróg i rowów, posegregowanych do odpowiednich worków.

Choć społeczność lokalna ma świadomość zanieczyszczenia środowiska, nie zawsze stosuje ją na co dzień, co można było zaobserwować podczas porządkowania. Na poboczach jezdni nadal są wyrzucane odpadki. 

Takie przedsięwzięcie uświadamia już najmłodszym, by szanować środowisko i nie niszczyć go bezmyślnie.